"Murka dan Hukuman" Yesus Kristus [ 7 Meterai, 7 Sangkakala, 7 Malapetaka ]

“Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barangsiapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya [ Yoh 3:36 ]”.
“Barangsiapa percaya kepadaNya, ia tidak akan dihukum; barangsiapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah [ Yoh 3:18 ]”.
Orang yang percaya bukanlah orang yang hanya berkata dan mengaku dengan mulutnya bahwa “aku percaya kepada Yesus Kristus”, tetapi “percaya” berarti harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata yaitu taat dan setia melakukan segala kehendakNya dan perintahNya. Karena iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati [ Yak 2:14-26 ].
Orang yang tidak taat berarti ia tidak percaya kepadaNya, sekalipun ia berkata dan mengaku dengan mulutnya bahwa ia percaya kepadaNya, seperti ada tertulis:
“Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik [ Tit 1:16 ]”.
“Dan siapakah yang telah Ia sumpahi, bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentianNya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat, bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka [ Ibr 3:18-19 ]”.

Orang yang tidak taat, ia tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus Kristus, ia tidak akan pernah mengalami lahir baru secara rohani [ kebangkitan tubuh ] di dalam Yesus Kristus, ia tidak akan pernah beroleh iman dan ia tidak akan pernah masuk ke tempat perhentianNya; karena Yesus Kristus tidak ada di dalam orang itu. Itu artinya ia masih tetap berada di bawah murka dan hukuman Yesus Kristus sampai selama-lamanya [ berada di dalam kebinasaan kekal { maut } ].
Tetapi jika orang itu mau sungguh-sungguh bertobat dan mau taat dan setia melakukan segala kehendakNya dan perintahNya, maka:
“Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataanKu dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup [ Yoh 5:24 ]”.
Ia sudah pindah dari kebinasaan kekal [ maut ] ke dalam hidup yang kekal.
“Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan AnakNya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa [ Kol 1:13-14 ]”.
“Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut [ Rom 8:1-2 ]”.

Dari semua firmanNya di atas sangatlah jelas bahwa murka dan hukuman Yesus Kristus sudah dimulai dan berlaku bagi orang-orang yang tidak taat [ tidak percaya / fasik / berdosa ].
Jadi berhati-hatilah dengan anggapan bahwa murka dan hukumanNya belum dimulai.
Seperti apakah murka dan hukuman Yesus Kristus bagi orang-orang yang tidak taat [ tidak percaya ] kepadaNya?

Bersambung…

Semuanya itu terjadi di dalam spirit (kerohanian) dunia atau yang kita kenal dengan sebutan “AGAMA”

Oleh sebab itu suara dari sorga memerintahkan:
Why. 18:1-4 Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya.
Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: “Sudah rubuh, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya.”
Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.

Salam,

Ach ITU sih COCOK nya kalau ditimpakan kepada Ajaran yg tidak mengakui bahwa ROH KUDUS adalah Spirit yg BENAR itu bukan sekedar “arus listrik semata dari Yehuwa” lho Bro ! Lha Allah itu ROH adanya , mosok ROH KUDUS itu dianggap bukannya Roh Allah sendiri ?

[b]Oleh sebab itu [b]suara dari sorga[/b] memerintahkan:[/b] [i]Why. 18:1-4 Kemudian dari pada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya: "Sudah rubuh, sudah rubuh [u][b]Babel,[/b][/u] kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci, [b]karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya[/b] dan raja-raja di bumi telah[b] berbuat cabul [/b]dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan [b]hawa nafsunya.[/b]" Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata: "Pergilah kamu, hai umat-Ku, pergilah dari padanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya.[/color][/i] Salam,
Bro, apakah anda kira Kelompok yg anda ikuti dan anut yg tidak mengakui ke ILAHI an [b]Yesus, Alah Juruselamat[/b] itu ......... bukannya [b]ajaran dari roh jahat/roh najis/burung najis[/b] , dimana dampaknya juga seluruh dunia telah minum "anggur hawa nafsu cabulnya" dari Ajaran Pemimpin Bidat yg sudah Almarhum dan diteruskan oleh para Pemimpin Pusat Ajaran yg anda anut SAAT ini ? Apakah anda tahu maksud [b]Anggur Hawa Nafsu Cabul[/b] suatu Ajaran dalam ayat diatas ? ITU adalah tentang [b]Ajaran yg SALAH/SESAT[/b] karena bukan seperti yg diajarkan Yesus, Allah Juruselamat atau ROH KUDUS dalam perintah Misi Agung-Nya sebelum terangkat ke Surga (Matius 28). [b]Ajaran SELINGKUHAN[/b] yg tidak boleh diikuti semua umat manusia, ajaran dari Pelacur Besar yg memabukkan dan menyesatkan banyak bangsa2 didunia ? Jadi HATI2 ach Bro megingat banyaknya[b] Ajaran yg CABUL[/b] karena diajarkan oleh [b]"pelacur besar" [/b].... makanya yg PERCAYA kepada segala macam ajaran yg berseberangan dengan Ajaran Tuhan Yesus (yg mengandalkan kepada Sosok Pimpinan Pusat, maka ITU adalah Ajaran BIDAT yg harus DIPATUHI TANPA SYARAT alias MUTLAK oleh umatnya). Bukankah Ajaran yg anda anut TIDAK ME NGAKUI bahwa Sosok yg disebut YESUS adalah Allah Sendiri yg TURUN ke Dunia dalam Kasih dan Belas Kasihan-Nya MELAWAT dan MENEBUS manusia dari PEGADAIAN Kutuk Dosa Pertama yg adalah [b]MAUT[/b] ? Silahkan renungkan masak2 Makna Ayat Yesaya 63 dibawah ini : 8 Bukankah Ia berfirman: "Sungguh, merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang," maka [u][b]Ia (Allah Yehuwa) [/b][/u]menjadi [u]Juruselamat[/u] mereka 9 dalam segala kesesakan (ketidak berdayaan) mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan [u][b]Ia sendirilah[/b][/u] yang [u]menyelamatkan[/u] mereka;[u][b] Dia[/b][/u]lah yang [u]menebus[/u] mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Kalau si Bro tetap BANDEL, Mangkrek Tegar Tengkuk mengikuti Ajaran Pelacur Besar itu maka ayat 10 akan membuat si Bro berada didalam Kelompok yg dimarahi dan menggusarkan-Nya : 10 Tetapi mereka (termasuk anda dan kelompok anda) [u][b]memberontak dan mendukakan[/b][/u] [b]ROH KUDUS-Nya[/b]; maka [u][b]Ia[/b][/u] berubah menjadi [b]musuh mereka[/b], dan [u][b]Ia sendiri[/b][/u] berperang melawan [b]mereka (termasuk Anda dan Kelompok anda)[/b]. Di PL saja sudah disebut kok betapa [b]Sosok ROH KUDUS[/b] tsb bisa [u][b]BERDUKA dan MURKA[/b][/u] karena Pemberontakan (Kesesatan) Ajaran Almarhum om Bruce anda tsb ! :mad0261: :coolsmiley: :happy0062: Anda SIAP untuk menerima [b]Kehangatan MURKA[/b]-[u][b]Nya[/b][/u] ?

lagi-lagi anggapan sodara menuding saya SSY :smiley:

Salam,

Hi hi hi apapun Identitas anda, yg PASTINYA ada roh antikristus historis didalam anda Bro !
Kalau anda Orang Benar dari dulu juga gak pernah bekerja dalam Kegelapan, bukan ?
Yesaya 29 : 15 – 16 a
Celakalah orang yang menyembunyikan dalam2 rancangannya terhadap Tuhan yang pekerjaan2 nya terjadi dalam kegelapan ?
Betapa kamu memutar balikkan segala sesuatu………

hmm… reply anda kog kayak coretan anak2 SD waktu menggambar ya, :smiley:

tapi ada satu aja kalimat yang menarik untuk diperhatikan, yaitu:

Apa menurutmu Yesus adalah Allah Sendiri ??

seharusnya Yesus adalah Anak Allah Yang Mahatinggi, Mesias, yang telah diutus Bapa datang ke dalam dunia.
Anda bisa baca pengakuan Yesus sendiri di Yoh 10:36.

Kalo anda masih mau membantah, maka dgn berat hati, saya ingin memberitahukan kpd anda bahwa Yesus yang eloe kenal itu sama seperti yang si bray kenal… saudaranya Tertullianus… Dan itu bukan sosok Yesus yang ditulis oleh murid2Nya dalam Injil.

Sodara itu termasuk orang yang kurang ajar… kenapa saya katakan begitu?
Sebab, untuk membenarkan anggapan sodara yang salah saja, sodara masih menggunakan firman Tuhan. :mad0261: