Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Jepang

Video klik Cahaya Injil - Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Jepang - 主の祈り (Shu No Inori) - YouTube

Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Jepang
主の祈り (Shu No Inori)
天におられるわたしたちの父よ、
(Ten ni orareru watashi-tachi no Chichi yo,)
み名が聖とされますように。
(minna ga sei tosaremasu yo ni.)
み国が来ますように。
(Mi kuni ga kimasu yo ni.)
みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。
(Mi kokoro ga ten ni okona wareru tori chi ni mo okonawaremasu yo ni.)
わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。
(Watashitachi no hi goto no kate o kyo mo oatae kudasai.)
わたしたちの罪をおゆるしください。
(Watashitachi no tsumi o yurushi kudasai.)
わたしたちも人をゆるします。
(Watashitachi mo hito o yurushimasu.)
わたしたちを誘惑におちいらせず、
(Watashitachi o yuwaku ni ochi irasezu,)
悪からお救いください。
(aku kara o sukui kudasai.)
国と力と栄光は、永遠にあなたのものです
(Kuni to chikara to eikou ha, eien ni anatano monodesu.)
アーメン。
(Āmen.)

Syalom.