Doa Bapa Kami Dalam Bahasa Batak Toba

Video klik Aksara Batak Toba - Tangiang Ale Amanami (Doa Bapa Kami) - YouTube

Syalom.