Adakah kristian yang menambah dan mengurangkan perintah Allah itu dari Allah

Carilah Kebenaran iman kalian

Maap mas bro, bicaranya kurang jelas

Ok

Iman kristian harus sepenuhnya berdasarkan Alkitab bukan fikiran manusia